• Piscina amb accés des dels dormitoris i els sanitaris de la planta segona
 • Espai darrera la casa amb un pou cisterna
 • Sala llar de foc
 • Espai davant la casa amb una font d’aigua
 • Espai davant la casa junt al pou d’excavació
 • Porxo amb taules i bancs
 • Capella
 • Espai després del porxo i la capella
 • Camps de joc
 • Porteries de futbol
 • Varis jocs
 • Esplanada camí de St. Miquel i El Pla – Panoràmica del Collsacabra
 • Esplanada La Pedra Morta – Panoràmica de la vall de St. Iscle

Versió en: Spanish